Kolbjørn * kHz Håseth

Maler av realistiske landskap, hav og detaljer i akryl / Painter of realistic landscapes, seascapes and details in acrylics

            
Alle fotos/malerier/All photos/paintings:© Kolbjørn Håseth

Jeg/Me CV    Internasjonale nyheter/ International news På utstilling/Exhibited Omgivelser/Surroundings Lenker/Links

  Malerier          Paintings  

Sjekk også nye oppdateringer på facebook /Also check out new updates on facebook
  

Medlem av / Member of :

    

  Sist oppdatert : 12.september 2018   Last updated: September 12th 2018

Ved interesse send epost KONTAKT email when interested