Kolbjørn * kHz Håseth

Maler av realistiske landskap, hav og detaljer i akryl / 
Painter of realistic landscapes, seascapes and details in acrylics

      
    
Alle fotos/malerier/All photos/paintings:© Kolbjørn Håseth

Jeg/Me CV  Internasjonale nyheter/ International news
På utstilling/Exhibited Omgivelser/Surroundings Lenker/Links

 
Malerier   
      Paintings
 

Sjekk også nye oppdateringer på facebook (bedre kvalitet på bildene der)/ 
Also check out new updates on facebook
(better picture quality) 
  

Medlem av / Member of :

    

  Sist oppdatert : 22.mars 2019  Last updated: March 22nd 2019

Ved interesse send epost KONTAKT email when interested