Hovedhuset ble bygget i 1954 som aldershjem for Bud kommune på eiendommen Kringsjå,
som ble gitt av distriktslege Rambech til dette formålet. Nå bor jeg her med min familie i leilighet
nede, mens atelier og galleri finnes oppe.
The main house was built 1954 as a home for elderly people. Now I live here with my family,
and upstairs you find my studio and the main gallery.

Foto/Photo

Tilbake