Mot øst ser vi mot Skalten,ett av de fjellene jeg oftest har besøkt i mitt liv. Mot venstre ses
Skarsettinden, som jeg rotet meg oppå en gang i tenårene, og gjentok i 2014.
To the east the mountain Skalten, one of the mountains I have visited most in my life.
The peak Skarsettinden to the left I took the challenge to climb as a young teenager, and repeated in 2014.

Foto/Photo

Tilbake