Haglbyge mot sør, mot Harøysund og Jendemsfjellet.
Hailstorm to the south.

Foto/Photo

Tilbake