Jeg/Me CV  Nyheter/News På utstilling/Exhibited Omgivelser/Surroundings

Home

LENKER / LINKS

Mine internasjonale organisasjon / My international organization :

     

Min nasjonale organisasjon / My national organization :

 

Min fylkesorganisasjon / My county organization :

I tillegg til meg selv er mange av mine favoritter innenfor realisme/
hyperrealisme samlet på dette kunstnernettstedet:
In addition to me you may find many of my own favourite artists
 within contemporary realism/hyperrealism in this directory: