"Løsningen er oppløsning" (2006) 80 x 30 cm, akryl på lerret
 "The Solution is Dissolution" (2006) 32" x 12", acrylics on canvas

Tilbake/Back