"Stadier av bevegelse" (2015) 80 x 105cm, akryl på lin
"Stages of movement"  (2015) 31" x 41", acrylic on linen 

Tilbake/Back